*
PL EN

Regulamin sklepu internetowego

Obowiązuje od 25.12.2014 r.

Zakres obowiązywania regulaminu

Zapisy niniejszego regulaminu odnoszą się do sprzedaży prowadzonej przez firmę TextPartner sp.j. za porednictwem środków komuniakcji elektronicznej (sklep internetowy, aukcje internetowe na portalach aukcyjnych).

Dane firmy oraz dane kontaktowe

TextPartner sp.j.

ul. Słoneczna 26/1

Słone

60-008 Świdnica k. Zielonej Góry

 

KRS 0000393550 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy

NIP PL9730888899

REGON 080156620

Adres poczty elektronicznej: sklep@textpartner.com.

Telefon: +48 (32) 204 13 22

Podstawowe pojęcia użyte w regulaminie

Sprzedający − firma TextPartner sp.j.

Klient − osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów.

Czas realizacji zamówienia − czas, w jakim sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez klienta formę dostawy.

Konto klienta − indywidualna baza zawierająca dane klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Podstawa prawna

Ustawa o prawach konsumenta − DzURP 2014 r. poz. 827

Kodeks cywilny − DzuRP 2014 r. poz. 121

Ewentualne zapisy sprzeczne z zapisami powyższych aktów prawnych uznaje się za niezobowiązujące.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sprzedający zamieszcza na stronie pdf.textpartner.com oraz wybranach portalach aukcyjnych.
 2. Klientem może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sprzedającym. Wysłane przez sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze„ składanych z nowo utworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sprzedający ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
 5. W celu złożenia zamówienia klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności,
  4. potwierdzenia zaznajomienia się z regulaminem.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w naszym magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedający zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w przewidzianym czasie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja − wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia − wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia.
 8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar − sprzedający zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu towarów gotowych lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W przypadku realizacji zamówienia wykonywanego na indywidualne zamówienie, zmiany można przekazywać przed rozpoczęciem produkcji.
 3. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu innego niż podany podczas rejestracji lub zakupu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu klienta jako właściciela konta.
 4. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach sprzedającego po uprzednim zalogowaniu się na konto klienta.

Ceny towarów oraz dostawa i jej koszty

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy są podawane przy finalizowaniu zamówienia i uwzględniane w łącznej cenie do zapłaty.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podana jest jego dostępność oraz czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki przez sprzedawcę do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki/listu określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według i na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem wybranych firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 3. Do pozostałych krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską i firmy świadczące usługi kurierskie.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczyciela, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. Płatność przy odbiorze − realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  2. Przelew bankowy − realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na konto bankowe sprzedającego,
  3. System płatności elektronicznych − realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” klientowi, który wcześniej nie odbierał zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru lub usługi (przesyłki z towarem).
 2. Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sprzedawcy w niepogorszonym stanie. Można tego dokonać na przykład na formularzu
 3. Do zachowania terminu do odstąþienia od umowy, wystarczy przesłanie powyższego oświadczenia przed upływem terminu do odstþąienia od umowy.
 4. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko, nienaruszona plomba).
 5. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy (wraz z oświadczeniem o zwrocie jeżeli te nie było wczesniej przesłane) na adres: TextPartner sp.j. ul. Józefowska 30/5, 40-144 Katowice
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający dokonuje niezwłocznie zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz najniższy koszt koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru), zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności i nadpłaty.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru, rezygnacji z usługi) nie przysługuje w przypadku:
  1. zakupu towarów lub usług wykonanych lub realizowanych na indywidualne zamówienie,
  2. zakupu towarów oryginalnie zapakowanych lub zaplombowanych, jeżeli opakowanie lub plomba zostaną naruszone,
  3. zakupu treści cyfrowych (jak np. programów komputerowych, licencji na oprogramowanie), jeżeli za zgodą kupującego świadczenie usługi lub dostawa została zrealizowana przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy (prawa do zwrotu).

Szczególne zasady sprzedaży licencji na oprogramowanie

 1. Zasady określone w niniejszym dziale mają zastosowanie do sprzedaży licencji na oprogramowanie.
 2. Składając zamówienie, klient powinien zainstalować wersję demonstracyjną oprogramowania aby zapoznać się z jego możliwościami i upewnić się, że spełnia jego wymagania. Należy także zapoznać się z licencją.
 3. Realizacja zamówienia na oprogramowanie rozpoczyna się po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty.
 4. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu jego opłacenia. Ze względu sposób licencjonowania klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia.

Zwrot należności i nadpłaty

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania lub pozostawieniu do dyspozycji zwracanej rzeczy.
 2. Jeżeli klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto klienta w sytemie sprzedawcy (nadpłata). Nadpłata z konta klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymanie się ze zwrotem do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego wymagana jest przeglądarka internetowa obsługująca techologię i protokoły: http, https, javascript, cookies (ciasteczka) oraz HTML5.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem firmą TextPartner sp.j.
 2. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, powstałe wskutek przekazania przez klienta błędnych danych.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (DzURP nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta (DzURP nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.)
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia
×
*

Professional translations

Your documents are safe. TextPartner is an experienced translation vendor, operating in the market since 1997. As an active member of European Language Industry Association, TextPartner is continuously developing to help you achieve your business goals through translated documentation.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Reed our tweets

YouTube

Watch videos on YouTube

LinkedIn

See our LinkedIn profile

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Send a message

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Shop

Zapraszamy na zakupy

Send files

Send files to our server

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

ISO 17100

Download our ISO 17100 certificate

ISO 18587

Download our ISO 18587 certificate