*
PL EN

Plan praktyk absolwenckich − tłumacz

Opis Oprogramowanie
BHP (8 godz.)
- Zapoznanie z organizacją biura
- Organizacja stanowiska pracy
- Prawa i obowiązki praktykanta
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Pierwsza pomoc
- Przepisy p.poż.
Zasady zachowania poufności (2 godz.)
- Zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej
- Dostęp do zasobów informatycznych
- Zakaz udostępniania informacji
Norma PN-EN 17100:2015 (6 godz.)
- Kogo dotyczy
- Jakie wymagana stawia dostawcom
- Co to są usługi dodane
Tłumaczenia wspomagane komputerowo (80 godz.)
- przygotowanie plików w różnych formatach do tłumaczenia
- Analiza materiału do tłumaczenia
- Manipulacja segmentem
- Manipulacja znacznikami
- Edycja własnego tłumaczenia
- Oczyszczanie plików
SDL Trados Studio 2009 − 2011, Wordfast Pro, MemoQ, Across i inne
Zarządzanie terminologią (80 godz.)
- Tworzenie nowej bazy
- Dodawanie terminów do bazy
- Eksport i import bazy
- Współpraca programów TagEditor, Multiterm i Workbench
- Praca z gotowymi bazami terminologii
- QA terminologii (plugin)
- Metody pozyskiwania oraz oceny przydatności i wiarygodności terminologii
- Przetwarzanie terminologii do postaci elektronicznej
SDL Trados, Multiterm
Język − wytyczne dotyczące stylu (8 godz.)
− Ogólne zalecenia językowe
− Zalecenia językowe klienta
− Style Guide na przykładzie firmy Microsoft
SDL Trados, Multiterm
Wstęp do lokalizacji, praca z bazami serwerowymi (40 godz.)
− Pliki pomocy, menu
− Pliki xml
− Pliki html
Catalyst, Across, Wimtrad
Quality Assurance (40 godz.)
− Plugin kontrolujący
− QA jako pełna usługa
− Wykonywanie QA za pomocą TOA24
SDL Trados Studio 2009 − 2011 (w tym pluginy), SDL Trados 2007 (w tym pluginy), TOA 24, Xbench, Transcheck
Zadawanie zapytań adresowanych do klienta (16 godz.)
− Styl zapytania
− przygotowanie zrzutów ekranowych
− Korzystanie z Query Partner
Query Partner, Paint, GIMP
Rozpoznawanie tekstu (40 godz.)
− Skanowanie wydruków
− Postępowanie z plikami w formacie pdf
− Przygotowywanie pliku do rozpoznania
− Przetwarzanie optyczne
− Przywracanie formatowania po wykonanym tłumaczeniu
Solid ConverterPDF, FineReader, maszyna skanująca wysokonakładowo
Wprowadzenie do kierowania projektami (80 godz.)
− Współpraca z kierownikami projektu - dobre praktyki
− Przepływ prac (workflow)
− Rejestracja projektu
− Przygotowanie listy prac (procesów)
− Przypisywanie zleceń do dostawców
− Monitorowanie projektu
− Rozliczenie projektu
− Archiwizacja
TOA 24, programy kompresujące
Wybrane zagadnienia z zakresu DTP (80 godz.)
− Typografia
− Programy do składu, typowe formaty plików
− Różnica między formatem wektorowym a bitmapowym
− Podstawy składu publikacji
− Przygotowanie plików do składu i druku
− Nanoszenie komentarzy na pliki PDF oraz z plików PDF do formatów docelowych

Adobe InDesign, Quark, Corel, Adobe Acrobat
Wybrane zagadnienia z zakresu procesów drukarskich (8 godz.)
− Podstawy druku cyfrowego i offsetowego
− Procesy introligatorskie

Uwagi

Powyższy plan plaktyk jest planem wzorcowym, i każdorazowo podlega dostosowaniu do preferencji praktykanta i bieżących możliwości firmy.

×
*

Professional translations

Your documents are safe. TextPartner is an experienced translation vendor, operating in the market since 1997. As an active member of European Language Industry Association, TextPartner is continuously developing to help you achieve your business goals through translated documentation.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Reed our tweets

YouTube

Watch videos on YouTube

LinkedIn

See our LinkedIn profile

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Send a message

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Shop

Zapraszamy na zakupy

Send files

Send files to our server

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

ISO 17100

Download our ISO 17100 certificate

ISO 18587

Download our ISO 18587 certificate